Handelsbetingelser

Bestilling

Din bestilling iva udfyldelse af kontaktformualr eller andvendelse af shoplink.
Du køber ydelsen af PureDemic ApS, Værkstedsgården 8, Albertslund CVR 27505627. Den angivne pris på shop-siden er vist som inklusive moms (brutto) eller eksklusive moms (netto+moms) og indeholder ikke eventuelt betalings- og kortgebyr til dit pengeinstitut.
I særlige tilfælde, og kun efter forhåndsaftale med PureDemic , kan PureDemic produkter, ydelser og abonnementer købes med bankoverførsel og udstedelse af faktura/kvittering manuelt. Ved køb af abonnementydelser er samme regler for betaling/opsigelse gældende.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende til abonnementet opsiges. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for første abonnementperiode og efterfølgende abonnementhævninger, medmindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse.

Fortrydelsesret

Til dit køb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet på puredemic.dk. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du inden for 14 kontakte kundeservice (info@puredemic.dk) for at informere, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres. Dit abonnement vil som hovedregel blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres, men dette er ikke at betragte som en opsigelse. Fejler en betaling, kontakter vi dig derfor, så du får mulighed for at opdatere dine kortoplysninger.

Eventuelle tvister

Eventuelle tvister afgøres som udgangspunkt gennem direkte dialog mellem parterne, for at finde en fælles løsning. Dette kan føre til mægling med inddragelse af uvildig tredjepart eller, hvis alt går i hårdknude, til retslig afgørelse. Eventuelle tvister vedr. PureDemic aftaleforhold afgøres ved relevant dansk myndighed eller ret.